ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Elastic Recoil Properties of Fascial Tissues (Ιδιότητες ελαστικής επαναφοράς των περιτονιακών ιστών)